1.Ostutingimused
1.) Ostutingimused kehtivad Luigekaubad.ee veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja ThinkIT Invest OÜ registrikood 12581574 (edaspidi Luigekaubad.ee veebipood) vahel kaupade ja teenuste ostmisel.
2.) Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Luigekaubad.ee veebipoest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised õigusaktid.
3.) Luigekaubad.ee veebipood jätab endale õiguse teha ostutingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel luigekaubad.ee.

2. Hinnainfo
1.) Ostudele lisandub transpordi hind vastavalt Tarbija valitud tarneviisile.
2.) Hinnad kehtivad tellimuse vormistamisest kuni vormistatud tellimuse maksetähtaja aegumiseni (3 päeva pärast tellimuse vormistamist).
3.) Kui tellimus on esitatud enne ostutingimuste või hindade muutmist, kohaldatakse Tarbija ja luigekaubad.ee veebipoe vahel tekkinud õigussuhetele tellimuse vormistamise ajal kehtinud tingimusi.
4.) Luigekaubad veebipood jätab endale õiguse teha müügihindades muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel luigekaubad.ee.
5.) Hinnad on toodud eurodes. Hinnad ei sisalda transpordikulusid.

3. Tellimuse vormistamine
1.) Toodete või teenuste tellimiseks tuleb Tarbijal lisada soovitud tooted ostukorvi.
2.) Tellimuse vormistamiseks tuleb Tarbijal täita nõutud andmeväljad ja valida sobiv toodete kohaletoimetamise viis. Andmed tellimuse eest tasumiseks koos kõigi kehtivate riiklike maksudega ja lisanduvate tasudega kuvatakse makseviisi valimisega samalt lehelt.
3.) Kui tellitud tooteid või teenuseid ei ole võimalik tarnida seoses kauba lõppemisega või muul põhjusel, teavitatakse sellest Tarbijat esimesel võimalusel ning tagastatakse tellimuse eest tasutud raha (sh kauba kättetoimetamise kulud) viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul teate saatmisest.
4.) Luigekaubad veebipoes vormistatud tellimusi käsitletakse tööpäevadel kella 9–16.30. Kui tellimus vormistatakse reedel pärast kella 12:00, käsitletakse tellimust järgneval esmaspäeval. Tellimusi on õigus panna teele kuni 2-4 tööpäeva jooksul. Kehtib kohe olemasolevale kaubale.
5.) Kui tootele on juurde märgitud “mix värvid”, siis tähendab see, et toodet on saadaval erinevates värvides. Sellisel juhul palume lisada tellimust kinnitades kommentaari lahtrisse värvi eelistus. Kui soovitud värvi ei ole olemas, siis võtame kliendiga ühendust.

4. Müügilepingu jõustumine
1.) Müügileping jõustub alates tellimuse eest tasumisele kuuluva summa laekumisest Luigekaubad veebipoe arvelduskontole.
2.) Müügilepinguga kohustub Luigekaubad veebipood andma Tarbijale üle olemasoleva, valmistatava või tulevikus omandatava kauba ning tegema võimalikuks omandi ülemineku Tarbijale, Tarbija aga kohustub Luigekaubad veebipoele tasuma kauba eest esitatud arve ja võtma kauba vastu.
3.) Tellimused, mille eest ei ole tasutud, annulleeritakse 3 päeva möödudes alates tellimuse vormistamisest.

5. Kohaletoimetamine
1.) Pärast müügilepingu jõustumist komplekteerib Luigekaubad veebipood tellimuse ning annab selle kohaletoimetamiseks üle Tarbija poolt valitud ettevõtte logistikapartnerile.
2.) Luigekaubad veebipoes näidatud kohaletoimetamise tähtajad kehtivad müügilepingu jõustumise hetkest.
3.) Luigekaubad veebipood ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on ettevõtte logistikapartneritele üle antud õigel ajal, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida Luigekaubad veebipood ei saanud mõjutada ega ette näha.
4.) Erandlikel juhtumitel on Luigekaubad veebipoel õigus kaup kohale toimetada kuni 14 kalendripäeva jooksul.

Logistikapartnerid
Itella SmartPOSTi pakiautomaadid (Itella Estonia OÜ) – kohaletoimetamine 2-5 tööpäeva.
Omniva pakiautomaadid (Eesti Post AS) – kohaletoimetamine 2-5 tööpäeva.
Omniva postkontorid (Eesti Post AS) – kohaletoimetamine 2-7 tööpäeva.
Dpd pakiautomaadid (Dpd Eesti AS) – kohaletoimetamine 2-5 tööpäeva.

6. Tagastamisõigus
1.) Pärast tellimuse kättesaamist on Tarbijal õigus Luigekaubad veebipoes sõlmitud müügilepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul.
2.) Tagastamisele kuuluv ese peab olema pakendis ja sellel peab olema säilinud kaubanduslik välimus. Et veenduda eseme olemuses, omadustes ja toimimises, peaks Tarbija käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha.
3.) Kui eset on kasutatud muuks otstarbeks kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks või sellel on kasutamise või kulumise märke, on Luigekaubad veebipoel õigus alandada tagastatavat tasu vastavalt kauba väärtuse vähendamisele.
4.) Kauba tagastamiseks tuleb esitada vabas vormis kauba ostust taganemise avaldus, saates see e-posti aadressile info@luigekaubad.ee hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest.
5.) Tarbija peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud logistikafirmale.
6.) Luigekaubad veebipood tagastab taganemisavalduse kättesaamisel tarbijale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel, kõik tarbijalt lepingu alusel saadud tasud, muu hulgas Tarbija kasutatud eseme kättetoimetamise kulud, v.a juhul, kui tarbija on sõnaselgelt valinud ettevõtja pakutud kõige odavamast eseme kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea Luigekauabad veebipood Tarbijale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.
7.) Taganemisega kaasnevad kulud (nt postikulud) kannab Tarbija, välja arvatud juhul, kui tagastamise põhjus seisneb asjaolus, et tagastamisele kuuluv kaup ei vasta tellitule (nt vale või defektiga asi).

8. Vääramatu jõud
1.) Luigekaubad veebipood ei vastuta Tarbijale tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida Luigekaubad veebipood ei saanud mõjutada või ette näha.

9. Isikuandmete töötlemine
1.) Tarbija annab veebipoes andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda Tarbija isikuandmeid (nimi, kontakttelefon, tellimuse kättetoimetamise ja/või kodune aadress, e-postiaadress) ning edastada ettevõtte logistikapartnerile isikuandmeid kauba kohaletoimetamiseks.
2.) Luigekaubad veebipoel on õigus kasutada Tarbija elu- või asukoha aadressi reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks Tarbijale.
3.) Tarbijal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks.
4.) Elektrooniliste isikuandmete kasutamine otsepostituseks toimub ainult siis, kui Tarbija on selle jaoks andnud eraldi nõusoleku.
5.) Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab Tarbija personaalsete pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub ka KRABA veebipoel ligipääs.

10. Pretensioonide esitamise kord
1.) Luigekaubad veebipood vastutab Tarbijale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest Tarbijale.
2.) Tarbijal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul Luigekaubad veebipoe poole, esitades arve, mille alusel kauba ostu eest tasuti.
3.) Kaubal puuduse ilmnemisel on kohustus Tarbijal lõpetada kauba kasutamine.
4.) Puudusega kauba parandamise või asendamise lepivad Luigekaubad veebipood ja Tarbija omavahel kokku. Parandamise kulud katab Luigekaubad veebipood.
5.) Luigekaubad veebipood ei vastuta Tarbija süül tootel tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud toote mittenõuetekohase hoiustamise või mitte eesmärgipärase kasutamise tulemusena.
6.) Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-posti aadressile info@luigekaubad.ee pretensiooni, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.
7.) Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduse avastamisest.
8.) Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Tarbijaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.
9.) Tarbijal on õigus nõuda Luigekaubad veebipoelt ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagasi nõuda, kui Luigekaubad veebipoel ei ole võimalik kaupa parandada või asendada, kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub, Luigekaubad veebipood ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud, tarbijale on tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.

11. Tarbija õigus pöörduda tarbijakaebuste komisjoni poole
1.) Kui Luigekaubad veebipood on keeldunud Tarbija kaebust lahendamast või Tarbija ei ole nõus Luigekaubad veebipoe pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Tarbija esitada kaebuse tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijakaitse komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel, Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks pöörduda Euroopa Liidu tarbijate Nõustamiskeskusse.

12. Makseviisid
1.) Luigekaubad veebipoes toimub tasumine arve alusel.
2.) Makseid võetakse vastu eurodes.

13. Privaatsuspoliitika
1.) Tarbija annab veebipoes andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda Tarbija isikuandmeid (nimi, kontakttelefon, paki kättetoimetamise ja/või kodune aadress, e-postiaadress) ning edastada logistikapartnerile isikuandmeid kauba kohaletoimetamiseks.
2.) Luigekaubad veebipood on õigus kasutada Tarbija elu- või asukoha aadressi reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks Tarbijale.
3.) Tarbijal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks.